Niğde 1 Şubesi

Mahkeme, İLKSAN üyeliğinden ayrılanların haklarının emeklilik esasına göre ödenmemesine dur! dedi

Mahkeme, İLKSAN üyeliğinden ayrılanların haklarının emeklilik esasına göre ödenmemesine dur! dedi

Eğitim-Bir-Sen olarak, İLKSAN’a en az 120 ay aidat ödemiş olanlardan herhangi bir nedenle üyeliği sona erenlere, talep etmeleri hâlinde, birikmiş aidatlarının emeklilik yardımı esasına göre değil de yasal faiziyle birlikte ödenmesine ilişkin anastatü değişikliğine karşı açtığımız davada, mahkeme yürütmenin durdurulması kararı verdi.

Danıştay 12. Dairesi, kararında, “4357 sayılı Kanun’un 11. maddesinde sayılan görevlere atandığında isteklerine bakılmaksızın zorunlu olarak Sandığa üye yapılan, kamu kurumu statüsünde tüzel kişiliği bulunan Sandığın kamu gücünden kaynaklanan tek yanlı tasarrufu sonucu istekleri dışında aylık ve ücretlerinden bir kısmı aidat olarak kesilen, yine başka görevlere atanmaları üzerine Sandık üyelikleri isteklerine bakılmaksızın sona erdirilen kişilerden 10 yıldan fazla süre ile aidat kesilerek, emeklilik yardımı için aranılan ‘en az 10 tam yıl aidat ödemiş olmak’ şartını taşıyan üyelere, sadece Sandık üyesi iken emekli olmadığı sebebiyle emekli yardımı ödenmemesi (kesilen aidatlarının yasal faizi ile iadesi) eşitlik ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Buna göre, Anastatüde yer alan düzenlemeler uyarınca, 10 yıldan fazla aidat ödeyerek Sandık üyesi iken emekliye ayrılanlara emekli yardımı yapılması öngörülmüş iken, aynı süre üyeliği bulunmakla birlikte herhangi bir nedenle (branş değişikliği, kurumlar arası nakil gibi) üyeliği sona erenlere, talep etmeleri hâlinde sadece birikmiş aidatlarının yasal faiziyle verilmesinin öngörülmesi ve ‘emekli yardımından’ yararlanabilmelerinin ise ‘ileride emekli olmaları’ koşuluna bağlanmasında hukuka uygunluk bulunmamaktadır” ifadelerine yer verdi.

Bu karar, 10 yıldan fazla aidat ödeyerek Sandık üyesi iken herhangi bir nedenle (branş değişikliği, kurumlar arası nakil gibi) üyeliği sona erenlere, talep etmeleri hâlinde birikmiş aidatlarının iadesinin, emekliye ayrılsa idi alacağı maddi yardım ölçü alınmak suretiyle hesaplanarak ödenmesini talep ve dava hakkına kapı aralamaktadır.

Mahkeme kararı için tıklayınız