Niğde 1 Şubesi

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI NİĞDE 1 NOLU ŞUBE 7. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI
NİĞDE 1 NOLU ŞUBE
OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
 
Eğitimciler Birliği Sendikası Niğde 1 Nolu Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu, 16.10.2022 tarihinde Niğde Külter Merkezinde   aşağıdaki gündemle 09.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacaktır. 
                                                                                    Eğitimciler Birliği Sendikası 
                                                                          Niğde 1 No’lu  Şubesi Yönetim Kurulu A.
                                                                                               Hasan ORHAN
                                                                                                Şube Başkanı
 
 
           GÜNDEM:
 
1. Açılış 
2. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı
3. Divanın oluşması
4. Divanın gündemi okuması
5. Protokol konuşmaları
6. Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması 
7. Denetleme Kurulu raporunun okunması 
8. Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibrası
9. Zorunlu organların ve üst kurul delegelerinin seçimi
10. Dilek ve temenniler
11. Kapanış