Niğde 1 Şubesi

Angarya Niteliğindeki Mesleki Çalışmalara Katılmama Kararı Aldık

Eğitim çalışanlarının angarya niteliğindeki mesleki çalışmalara katılmaması yönünde eylem kararı aldık 34 Okunma 28 Eylül 2018 Eğitim-Bir-Sen olarak, mülki idare amirlikleri, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince hafta içi mesai saatleri sonrasında veya hafta sonlarında karşılığında herhangi bir ücret ödenmeksizin zorunlu tutulan angarya niteliğinde kurs, seminer vb. mesleki çalışmalara eğitim çalışanlarının katılmaması yönünde karar aldık. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği?nin ?Öğretmenlerin görevleri ve sorumlulukları? başlıklı 86. maddesinde, ?Görevlendirildikleri kurul, komisyon, ekip, öğrenci kulübü, sınıf rehberlik, toplum hizmeti çalışmalarına, millî bayram ve mahallî günlere, tören ve toplantılara, kurs ve seminerlere katılır. Çalışma takviminde belirtilen tarihlerde okulda hazır bulunur ve verilen görevleri yapar.hükmü bulunmaktadır. Söz konusu yönetmelik hükmünde bu görev ve sorumluluğun mesai saatleri dışında idarece belirlenen herhangi bir gün veya zaman diliminde yapılabileceğine dair bir hüküm bulunmamasına rağmen, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince yönetmelik hükmü gerekçe gösterilerek adı geçen çalışmaların hafta içi mesai saatleri sonrasında veya hafta sonlarında gerçekleştirildiği, eğitim çalışanlarının bu çalışmalara, karşılığında hiçbir ücret ödenmeksizin katılmak zorunda bırakıldıkları görülmüştür. Bu hususta Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne 9.4.2018 tarihinde başvurarak, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin uyarılmasını istememize rağmen il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin mesai saatleri dışında ve hafta sonları mesleki çalışma yükümlülüğü getiren hukuka aykırı karar ve eylemlerinin devam ettiği şeklinde sendikamıza bilgiler gelmektedir. İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin hukuk tanımaz tavrının devamı neticesinde üyelerimizin ve eğitim çalışanlarının hakkını korumak adına Eğitim-Bir-Sen Genel Yönetim Kurulu, İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 86. maddesi dayanak gösterilerek hafta içi mesai saatleri sonrasında veya hafta sonlarında karşılığında herhangi bir ücret ödenmeksizin angarya niteliğinde kurs, seminer vb. nitelikte mesleki çalışmaların öğretmenlere zorunlu tutulduğu; bu uygulamanın, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 7., Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 4., Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı?nın 2 ve 22., ILO/UNESCO ortak çalışma belgesi olan Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi Kararı?nın 89, 90 ve 92., Anayasa?nın 18, 50 ve 128. maddeleri ile Danıştay 12. Dairesi?nin 2014/4470 Esas 2016/3903 Karar sayılı kararına aykırı olduğu, bu itibarla hukuka aykırı bu dayatmaya karşı öğretmenlerin hafta içi mesai saatleri sonrasında veya hafta sonlarında karşılığı ödenmeksizin zorunlu tutulan kurs, seminer vb. nitelikte mesleki çalışmalara katılmamaları yönünde karar almıştır.