Niğde 1 Şubesi

Eğitimciler Birliği Sendikası Niğde Şubesi 6.Olağan Genel Kurul İlanı

 Eğitimciler Birliği Sendikası Niğde Şubesi 6. Olağan Genel Kurulu, 1O.11.2018 tarihinde Niğde İl Kültür Müdürlüğü Salonunda aşağıdaki gündemle 09.00 - 17.00 saatleri arasında yapılacaktır. Belirtilen tarihte toplantı yeter sayısı sağlanamazsa ikinci toplantı 11.11.2018 tarihinde çoğunluk sayısı aranmaksızın aynı gündemle aynı yer ve saatler arasında yapılacaktır. NİĞDE Şubesi Yönetim Kurulu GÜNDEM: Açılış Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı Divanın oluşması Divanın gündemi okuması Protokol konuşmaları Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması Denetleme Kurulu raporunun okunması Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibrası Zorunlu organların ve üst kurul delegelerinin seçimi Dilek ve temenniler Kapanış